JarlhetturSéðarFráKili.JPG
hreinthálendi.jpg
Laugavegur_BjörkGuðbrandsdóttir.JPG
1.JPG
JarlhetturSéðarFráKili.JPG

Styðjum hálendisþjóðgarð


SCROLL DOWN

Styðjum hálendisþjóðgarð


Verðmæti

Miðhálendi Íslands er eitt stærsta landsvæði í Evrópu sem aldrei hefur verið numið af mönnum. Sérstaða svæðisins felst í einstakri náttúru, gróðurvinjum, jarðfræði og landmótun, einstöku samspili elds og íss, óviðjafnanlegum andstæðum í landslagi og víðernum sem eru talin meðal síðustu stóru víðerna Evrópu.

Value

The interior of Iceland is usually referred to as the central highland or simply the highland (Hálendið). It covers 40.000 km2 of the island (103.000 km2), and forms one of the largest territories in Europe which has never been inhabited or cultivated. Hálendið is considered one of the last great wilderness areas in Europe.

The central highland contains volcanoes, glaciers, voluminous rivers and waterfalls, colorful hot springs, vast lava fields and broad expanses of black sand, all contrasted with oases of vibrant but vulnerable vegetation. Collectively, these natural phenomena and magnificent landscapes form one of the most vibrant areas in the world. The power of the natural forces at work there, including the interplay of fire and ice, continuously form & create an imposing and dramatic terrain.

Drone footage provided by The Empire and BearJam Productions

Lestu yfirlýsingu okkar hér að neðan

Read our statement Below

One of the last great wilderness areas in Europe

hreinthálendi.jpg

Hálendið


Hálendið


Laugavegur_BjörkGuðbrandsdóttir.JPG

Hvað er þjóðgarður / What is a National Park


Hvað er þjóðgarður / What is a National Park


Hvað er þjóðgarður?

What is a National Park?

1.JPG

Viljayfirlýsing Mission statement


Viljayfirlýsing Mission statement


Samstaða um hálendisþjóðgarð

Samtökin sem standa að þessari yfirlýsingu vilja ná sem víðtækastri samstöðu um verndun miðhálendis Íslands með stofnun þjóðgarðs í eigu íslensku þjóðarinnar allrar. Við teljum að hálendisþjóðgarður yrði stærsta framlag okkar tíma til náttúruverndar á Íslandi. Hann myndi styrkja ímynd Íslands sem lands náttúruverndar og yrði til hags fyrir fólkið í landinu og þá sem sækja Ísland heim. Þjóðgarðurinn yrði griðastaður fyrir þá sem vilja njóta náttúru miðhálendisins og nýta hana til útivistar og náttúruupplifunar.

Verðmæti

Miðhálendið er einn mesti fjársjóður landsins. Þar má finna eldfjöll, jökla, vatnsmiklar ár og fossa, litrík háhitasvæði, víðfeðm hraun og svartar sandauðnir sem kallast á við viðkvæmar gróðurvinjar. Saman mynda þessi náttúrufyrirbæri stórbrotnar landslagsheildir á einum stærstu víðernum Evrópu. Kraftarnir sem náttúruöflin leysa úr læðingi, þar með talið samspil elds og íss, móta stöðugt þetta tilkomumikla landsvæði, en öræfakyrrðin sem á það til að umlykja ferðalanga er ógleymanleg hverjum þeim sem hana hefur upplifað.

Að finna megi á einu svæði samansafn þeirra náttúruverðmæta sem hér er lýst er einstakt á heimsvísu. Að auki fækkar stöðugt í heiminum stórum óbyggðum svæðum og víðernum þar sem náttúran ræður ríkjum. Við Íslendingar erum enn í þeirri öfundsverðu stöðu að geta staðið vörð um þessi verðmæti hér á landi með því að vernda miðhálendið.

Aðgengi

Réttur almennings til útivistar og náttúrufræðslu innan þjóðgarðsins skal vera tryggður. Einnig þarf að taka fullt tillit til áratuga sögulegrar nýtingar útivistarfélaga á miðhálendinu og allar nauðsynlegar breytingar sem kunna að eiga sér stað skulu teknar í samráði við fulltrúa þessara hagsmunahópa. Einn af hornsteinum hálendisþjóðgarðs er skilningur fyrir nauðsyn þess að útivistarfólk geti nýtt miðhálendið með sjálfbærum og ábyrgum hætti, hvort sem ferðast er akandi, gangandi, ríðandi, hjólandi, róið á vötnum eða þegar farið er til veiða.  

Tækifæri

Í þjóðgarði felast mörg tækifæri. Náttúruvernd er þar undirstaðan því tækifærin byggja á því að náttúrugæðum miðhálendisins verði ekki raskað frekar og að upplifun víðerna- og óbyggða sem þar má finna hverfi ekki. Fyrir ferðaþjónustuna er það grundvallaratriði því ferðamenn sækja í miðhálendið vegna upplifunarinnar sem þar býðst. Þess vegna er nauðsynlegt að tryggja að ferðaþjónustufyrirtæki geti starfað á miðhálendinu í samræmi við markmið um sjálfbæra þróun. Búa þarf svo um hnútana að hægt sé að þróa atvinnustarfsemi sem spillir ekki náttúrugæðum miðhálendisins, en hefur á sama tíma jákvæð áhrif á byggða- og atvinnuþróun í nærsveitarfélögum og landinu öllu. 

Mörk þjóðgarðsins tækju mið af svæðisskipulagi miðhálendisins. Við skipulag hans yrðu verndarflokkar Alþjóðanáttúruverndarsambandsins, (IUCN, International Union for Conservation of Nature), hafðir að leiðarljósi. Verndarflokkar IUCN gera kleift að flokka svæði í mismunandi verndarflokka eftir því hvaða starfsemi er leyfð. Miðhálendið er stórt svæði og mismunandi verndarflokkar eru mikilvægir til að tryggja vernd og sjálfbæra nýtingu hálendisins, og mæta margvíslegum þörfum þeirra sem þess njóta.  

Samvinna

Þátttaka náttúruverndar- og útivistarhreyfinga, aðila í ferðaþjónustu, auk ríkis og sveitarfélaga að stjórn þjóðgarðsins er meginatriði að okkar mati. Taka þarf tillit til nýtingarréttar og skilningur þarf að ríkja á nauðsyn þess að bændur, ferðaþjónustan og útivistarfólk geti nýtt miðhálendið í samræmi við markmið um sjálfbæra þróun.

Hálendisþjóðgarður myndi tryggja yfirsýn og stýringu ferðamála í takt við náttúruvernd og um leið einfalda og styrkja stjórnkerfið sem ferðaþjónustan treystir á. Þá myndi samvinna náttúruverndarsamtaka, útivistarsamtaka, aðila í ferðaþjónustu, nærsveitarfélaga og ríkis þegar kemur að náttúruvernd, innviðastyrkingu og atvinnustarfsemi verða skilvirkari og gagnsærri.

Með stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu yrði fallið frá frekari virkjunum og háspennulínum á svæðinu. Mikilvægt er að ná sátt um gerð vega á miðhálendinu. Það ættu að vera ferðamannavegir sem raski sem minnst náttúrfari ogfalla vel að landi.

Hálendisþjóðgarði fylgdi þannig nýting í formi útivistar og ferðamennsku sem byggði á sjálfbærri atvinnuþróun.

 

Mission statement

The organisations and associations which stand behind this mission statement wish to achieve as comprehensive a unity as possible concerning the protection of the central highland of Iceland by establishing a national park to be owned by the Icelandic nation as a whole. We believe that a Highland National Park will be Iceland’s greatest possible contribution to the protection of nature. It will improve and strengthen Iceland’s image as a nation supporting the preservation of pristine land and wildlife and will be of tremendous benefit to all those who visit Iceland as well as to Icelanders themselves. The national park will be a sanctuary for those who wish to enjoy the natural environment of the central highland, and who take pleasure in outdoor activities and relish the first-hand experience of pure nature.

INTRINSIC VALUE

The central highland is one of Iceland’s greatest treasures, containing volcanoes, glaciers, voluminous rivers and waterfalls, colourful hot springs and mud pools, vast lava fields and broad expanses of black sand, all contrasted with oases of vibrant but vulnerable vegetation. Collectively, these natural phenomena and magnificent landscapes form one of the largest untamed wildernesses in the whole of Europe. The power of the natural forces at work there, including the interplay of fire and ice, continuously create and mould an imposing and dramatic terrain, while the tranquility and solitude of the wilderness can enchant visitors in such a way as to be an unforgettable experience.

To find in one area such an amazing collection of natural jewels as described above is truly unique on a worldwide scale, especially as such vast, unpopulated areas, where nature alone rules, are continually being reduced in number. We Icelanders are in the enviable position of still being able to stand guard over this invaluable treasure and to protect our central highland for future generations.

ACCESS

The public’s right to enjoy outdoor and recreational activities while gaining informative instruction about nature and wildlife within a national park shall be guaranteed. Decades of experience of outdoor activity clubs in the central highland must, of course, be fully respected, and all necessary changes will take place in consultation with representatives of these associations. One of the fundamental bases of a Highland National Park will be an understanding of the necessity for all visitors indulging in outdoor and recreational activities to enjoy and respect the central highland in a responsible and sustainable manner, whether they are travelling by car, by bicycle, on foot, on horseback, rowing on lakes or rivers, or going hunting and fishing. 

OPPORTUNITIES

A national park creates many opportunities. The protection of nature provides the basis of these opportunities by ensuring that the quality of the central highland´s environment will not be disturbed or damaged and the experience which it offers of an unpopulated wilderness will be protected and maintained. This is absolutely vital for the tourist industry, for it is precisely the wilderness experience of the central highlands which the visitors are seeking. It will thus be necessary to ensure that tourist companies will operate in the central highland in accordance with the aims of natural sustainability. The management of the national park will also ensure that the creation of new employment opportunities will not harm or destroy the quality of the central highland´s environment, but will nonetheless have a positive impact on the development of district and commercial enterprises, both for local communities as well as the country as a whole.

The borders of the national park will be based on the regional boundaries of the central highland. This national park will establish specially protected areas according to the guidelines of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). These protected areas, as defined by the IUCN, will enable the region to be divided into districts depending on what kind of land use will be allowed. The central highland has a vast surface area and varying degrees of protected areas are important to guarantee the protection and sustainable utilization of this wilderness, while meeting the many demands and needs of all those who wish to enjoy its natural environment.

COLLABORATION

In our opinion, it is of vital importance that nature conservation groups, outdoor activity- and recreational societies, tourist companies, government agencies and local authorities all play an active part in the administration of the national park.

Traditional rights to land use must be taken into consideration, and there is a need for an understanding that farmers, tourist services, and those participating in outdoor activities, can utilize the central highland in accord with the aims of natural sustainability.

 

A Highland National Park will guarantee the overview and organisation of tourism in line with policies of conserving nature, while at the same time simplifying and strengthening the management framework upon which the tourist companies rely. Collaboration between nature conservation groups, outdoor activity clubs, tourist companies, government agencies and the region’s local authorities will make the protection of nature, along with the strengthening of local infrastructures and business enterprises, more transparent and effective.

The establishment of a National Park of the Highland must entail the withdrawal of any plans for further dams, hydro-electric power stations and high-voltage pylons within the area. It is also very important that a satisfactory agreement is reached regarding any further extension of roads in the park, which should be tourist-orientated, have as little effect on the environment as possible, and blend in with the natural landscape.

 

A Highland National Park will thus support the ecologically efficient use of its land through outdoor activities and tourism created by enterprises and employment initiatives based on the ideals of natural conservation and sustainability. 

 

Drone footage provided by BearJam Productions